Pompa ciepła to urządzenie, które służy do pobierania energii cieplnej z otoczenia budynku np. z powietrza, wody czy gruntu i oddawania jej do instalacji centralnego ogrzewania. W ten właśnie sposób możemy pozyskać czystą, ekologiczną energię przy ograniczeniu kosztów prawie do minimum.