Produkcja energii elektrycznej przez panele fotowoltaiczne jest możliwa dzięki zjawisku, które nazywane jest efektem fotowoltaicznym. Efekt ten polega na zamianie energii słonecznej na prąd stały. Dochodzi do tego w ogniwach fotowoltaicznych, z których zbudowane są panele słoneczne.

Do korzystania z prądu, który wytworzyła nasza przydomowa instalacja fotowoltaiczna potrzebny jest inwerter solarny inaczej zwany falownikiem. W urządzeniu tym prąd stały zostaje zmieniony na prąd zmienny o parametrach elektrycznych zgodnych z parametrami naszej sieci.